Complimenten!

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn weer achter de rug. De stemmen zijn vastgesteld en de kiesbescheiden zijn overhandigd aan de Kiesraad en de Tweede Kamer.

Zonder de inzet van een geweldig groot aantal vrijwilligers was het ons nooit gelukt om deze bijzondere verkiezingen, in verband met corona, tot een goed einde te brengen. Namens het college van burgemeester en wethouders wil ik iedereen, die heeft bijgedragen om het stemproces in goede banen te leiden, heel hartelijk danken en complimenteren.

Jan de Boer,
Burgemeester van Den Helder


Burgemeester De Boer