Column college: Scheidingsplan

Met deze column geven we u elke twee weken een inkijkje in de wereld van het college van burgemeester en wethouders. Zij staan midden in de samenleving en werken dagelijks aan de kansen en uitdagingen in onze gemeente. Zij schrijven over actuele onderwerpen, die ook voor u belangrijk kunnen zijn. Wilt u reageren op deze column? Stuur dan een mail naar communicatie@denhelder.nl onder vermelding van ‘Column college’.

Peter de Vrij

In 2022 was 12,4 procent van de volwassenen in Den Helder gescheiden en daarmee heeft onze stad het op één na hoogste scheidingspercentage van Noord-Holland. Daar zijn veel kinderen bij betrokken.

Bij een scheiding vergeten we al snel hoe ingrijpend dit is voor kinderen. Want ook als een scheiding tussen de ouders relatief soepel verloopt blijkt dat deze kinderen gemiddeld twee keer zoveel problemen hebben dan kinderen van niet- gescheiden ouders. En allemaal ervaren ze een gevoel van verlies en verdriet.

Vaak wordt er gedacht dat na een scheiding de problemen vanzelf overgaan. Maar een scheiding is geen garantie voor het stoppen van spanningen en eventuele gewelddadige ruzies. In sommige gezinnen verergeren fysiek en verbaal geweld juist tijdens en na de scheiding. Of er ontstaan juridische conflicten en strijd over de omgang en het gezag. 

In een deel van de gezinnen waar ouders scheiden of gescheiden zijn, is sprake van een opeenstapeling van problemen. Problemen waarvan je niet weet of die de oorzaak of het gevolg zijn van de scheiding, of er misschien los van staan. Om een gezin steun op maat te kunnen bieden is het belangrijk te weten wat er speelt. Want zeker gezinnen waar al sprake was van geweld voordat ouders gingen scheiden, hebben ondersteuning nodig om de scheiding geweldloos te laten verlopen.

Het risico dat een dergelijke relatie overgaat in een conflictscheiding is vele malen groter dan in relaties waarin geen sprake was van geweld. Een goede begeleiding tijdens en na de scheiding is erg belangrijk om verergering van problemen en toename van geweld te voorkomen. De kinderen in deze gezinnen verdienen onze speciale aandacht. Zeker als er sprake is van (partner)geweld, ontwikkelt een deel van de kinderen traumaklachten waarvoor zij hulp nodig hebben. Bovendien kunnen zij hechtingsproblemen hebben en zich emotioneel onveilig voelen.

Bij kinderen van gescheiden ouders is ook de kans op parentificatie aanwezig. Kinderen nemen dan de taken en verantwoordelijkheden van hun ouders over of proberen hun moeder te beschermen, wat hen belemmert in hun ontwikkeling. Het mag niet zo zijn dat kinderen de rekening betalen van een scheiding van hun ouders.  
In onze gemeente zien wij ook dat veel kinderen, waarvan de ouders in een zogenaamde vechtscheiding terecht komen, gebukt gaan onder het gedrag van hun ouders. Daardoor ontwikkelen de kinderen zoveel problemen dat jeugdzorg er aan te pas moet komen. Dat laatste willen wij juist voorkomen. Vandaar mijn oproep aan de ouders om gezond verstand en volwassen gedrag voorrang te geven. Juist voor hun kinderen.

Wanneer mensen uit elkaar gaan, brengt dit veel emoties met zich mee. Daarvan ben ik me bewust. Een scheiding brengt een onrustige en onzekere periode met zich mee waarin er veel geregeld moet worden en er belangrijke beslissingen worden genomen. Als gemeente kunnen wij hulp bieden bij scheiding, ook in de vorm van informatie en advies. Dat kan via www.scheidingsplein.nl.

Met dit scheidingsplein hopen wij de ouders in deze moeilijke periode te steunen door het geven van informatie, advies en ondersteuning. Ook is er een mogelijkheid om een vraag te stellen aan het wijkteam. 

Peter de Vrij, wethouder Wmo, Volksgezondheid, Armoede/schulden, Integratie, Wijkgericht werken en Kwetsbare wijken