Buurtbemiddeling helpt inwoners spanningen of irritaties te voorkomen of op te lossen

Buurtbemiddelaars Monique Moulhan, Klaas Bierling en Angeline Pot ontvingen onlangs als waardering een bloemetje uit handen van coördinator Jasper Tolhuijs. Zij zijn al tien jaar vrijwilliger en weten als geen ander wat het werk als buurtbemiddelaar zo belangrijk en waardevol maakt. Een goede relatie met degene die naast je woont is kostbaar. Soms gebeurt er iets waardoor er spanningen of irritaties ontstaan, wat weer kan leiden tot een onoplosbaar conflict. Buurtbemiddeling helpt graag bij het vinden van een oplossing, nog voordat het uit de hand loopt.

Jasper Tolhuijs, Monique Moulhan, Klaas Bierling en Angeline Pot

Foto: Peter van Aalst

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Monique Moulhan, buurtbemiddelaar van het eerste uur, vindt dat de tien jaar voorbij zijn gevlogen. Monique: Ik herinner me nog een jong stel, woonachtig in een flat in De Schooten. De buren aan de ene kant van de woning zorgden voor geluidsoverlast. Buurtbemiddeling werd toen ingeschakeld. Na een goed gesprek bleek de overlast van een andere kant te komen. Uiteindelijk ging iedereen goed uit elkaar. Soms is het een pittige klus als buren juist niet willen meewerken.

Klaas Bierling herinnert zich een ruzie tussen een man van 92 en zijn buurvrouw van 91. Het ging eigenlijk over iets heel kleins: broodkruimels die op het wandelpad lagen. Met als gevolg dat veel vogels erop af kwamen wat voor viezigheid zorgde. Wat Klaas vooral raakte bij deze bemiddeling was het feit dat mensen op die leeftijd nog met elkaar kibbelden. Gelukkig kende dit verhaal ook een goed einde. 

Wat doet een buurtbemiddelaar?

Gelukkige mede-inwoners, daar doen ze het voor. Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die niet alleen luisteren naar beide partijen, maar hen ook begeleiden bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. Het doel is om de communicatie te herstellen, wederzijds begrip te creëren en tot afspraken te komen die de leefbaarheid in de buurt verbeteren.

Buurtbemiddeling beperkt zich niet tot specifieke conflicten; het kan variëren van geluidsoverlast, overhangende takken, parkeerproblemen, pesterijen en erfafscheiding. In principe komt iedereen met een conflict met zijn of haar buur in aanmerking voor buurtbemiddeling. Het maakt niet uit hoe oud u bent, of u huurder of eigenaar bent, of waar de ruzie over gaat. Iedereen kan hulp krijgen.

In deze tijd waarin verbinding en begrip van groot belang zijn, is buurtbemiddeling een waardevol instrument. Laten we samenwerken om onze buurten vriendelijker en toleranter te maken!

Buurbemiddelaar worden

Buurtbemiddeling heeft ruimte voor nieuwe enthousiaste bemiddelaars. De taken bestaan uit het voeren van huisbezoeken, leidend naar bemiddelingsgesprekken op neutrale locaties in de stad met buren die een conflict met elkaar hebben. U werkt daarbij nooit alleen.
Buurtbemiddeling zoekt sociale mensen die makkelijk contact maken met anderen. U kunt u goed inleven en stelt u onpartijdig op. Ook kunt u de vertrouwelijkheid verzekeren. U bent in staat om mensen te verleiden om hun eigen oplossingen te laten verzinnen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jasper Tolhuijs, projectcoördinator Buurtbemiddeling Den Helder via www.buurtbemiddelingdenhelder.nl of per mail coordinator@buurtbemiddelingdenhelder.nl.