Bushaltes beter toegankelijk gemaakt

De komende maanden gaan we zeven bushaltes aanpassen om te zorgen dat een grotere groep inwoners beter van de bus gebruik kan maken. De haltes maken we beter bereikbaar en we verhogen ze iets, zodat reizigers drempelloos de bus in en uit kunnen. Hiervoor is het ook nodig dat we de bestaande haltes langer maken; de bus kan dan makkelijker en comfortabeler naar het verhoogde deel rijden.

Bushalte

Werkzaamheden

Op 1 mei 2023 beginnen we met de aanpassingen aan bushalte Kruiszwin Zuid in Julianadorp. Deze ligt aan de Breewijd, net als de andere drie haltes die later worden verbeterd: Kruiszwin Noord, Vogelzand Noord en Vogelzand Zuid.

In Den Helder voeren we werkzaamheden uit aan een halte aan de Kievitstraat (Vinkenstraat Noord) en aan twee haltes aan de Torplaan (G.P. Blankmanstraat en J.A. Prinsstraat).

Als alles volgens de planning van de aannemer verloopt, zijn de werkzaamheden aan de bushaltes eind juli klaar.

Tijdelijke haltes

Enige overlast voor reizigers en weggebruikers tijdens de werkzaamheden is niet te voorkomen. Maar de aannemer probeert die overlast tot een minimum te beperken. Als we aan een halte werken, komt er in de buurt een tijdelijke halte.

Subsidie provincie

De aanpassingen aan de bushaltes worden ook mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland, die voor dit project het grootste deel van de aanlegkosten voor haar rekening neemt.