Bureau Discriminatiezaken biedt luisterend oor

Discriminatie is een ernstig probleem dat helaas nog steeds in onze samenleving aanwezig is. Het kan vele vormen aannemen, zoals discriminatie op basis van leeftijd, huidskleur, geslacht, handicap of religie. Het brengt mensen schade toe en leidt tot ongelijkheid en onrechtvaardigheid. 

Gelukkig zijn er bureaus die zich richten op het tegengaan van discriminatie. Voor onze gemeente is dat Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord. U kunt hier terecht voor ondersteuning bij discriminatie-ervaringen en ook om meldingen over discriminatie doen.

Diverse mensen

Bureau Discriminatiezaken Art.1 NHN

Het is belangrijk dat discriminatie wordt aangepakt, zodat iedereen gelijke kansen krijgt en een gelijke behandeling. Bureau Discriminatiezaken speelt hierin een belangrijke rol. Zij zijn er om slachtoffers van discriminatie te helpen en te ondersteunen. 

Art.1 NHN zet zich in vóór gelijke behandeling en tégen discriminatie. Het Bureau Discriminatiezaken is een onafhankelijk organisatie en opgericht om mensen te helpen die slachtoffer zijn van discriminatie. Ze bieden een luisterend oor, advies, voorlichting, ondersteuning en juridische hulp aan mensen die zich onrechtvaardig behandeld voelen. Iedereen kan hier terecht voor steun en advies bij discriminatie of ongelijke behandeling. 

Wethouder Inclusie Tessa Augustijn: Helaas komt discriminatie nog altijd elke dag voor. Als we willen dat iedereen daadwerkelijk dezelfde kansen krijgt, moeten we actief strijden tegen alle vormen van discriminatie. Door mensen te helpen die slachtoffer zijn van discriminatie, kunnen we een stap zetten in de richting van een wereld zonder discriminatie. Heeft u te maken met discriminatie, meld het dan bij het Bureau Discriminatiezaken. Zij luisteren, geven advies en kunnen u verder helpen.

Maak melding van discriminatie

Voelt u zich gediscrimineerd? Of heeft u iemand anders gediscrimineerd zien worden? Meld het! Dat kan via het formulier op de website van Art.1 NHN. Melden kan anoniem en er zijn geen kosten aan verbonden.