Aanpak stroomnet door Liander

Liander pakt de komende jaren het stroomnet in verschillende delen in gemeente Den Helder aan. Liander start in het voorjaar van 2025 met het versterken van het stroomnet in Julianadorp Oost. Andere wijken en buurten volgen later. 

Met de aanpak van Liander wordt het hele stroomnet in de buurt in één keer aangepakt. Zo is er minder overlast voor bewoners. In Julianadorp Oost worden vanaf tweede kwartaal 2025 nieuwe elektriciteitshuisjes gebouwd en legt Liander nieuwe kabels. Hierdoor wordt het stroomnet krachtiger en kan het ook in de toekomst de groeiende vraag naar stroom aan. 

Heel Den Helder aan de beurt

De komende vijftien jaar pakt Liander ook het stroomnet in alle wijken en buurten in gemeente Den Helder aan. De buurt waar Liander komende twee jaar aan de slag gaat met de buurtaanpak is de oostkant van Julianadorp en Kruiszwin 1 t/m 5. Dit vanwege de capaciteit en leeftijd van het laagspanningsnet. De planning voor Den Helder na 2025 is nog niet bekend.

Liander informeert bewoners

Tijdens de verbetering van het netwerk kunnen bewoners overlast ervaren. Op sommige plekken gaat de stoep of straat open voor het leggen van de kabels. Wanneer de nieuwe kabels of een elektriciteitshuisje in gebruik genomen worden, is er mogelijk enkele uren geen stroom. Samen met de gemeente kijkt Liander waar extra elektriciteitshuisjes nodig zijn, waar deze kunnen staan en hoe de werkzaamheden met eventuele andere werkzaamheden gecombineerd worden. Voordat de werkzaamheden starten in de buurt, ontvangen inwoners informatie van Liander per post. 

Een betrouwbaar stroomnet

Nederland groeit en verandert. We gebruiken steeds meer stroom en wekken zelf stroom op. Voor onder andere de verlichting en verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van auto's. Het stroomnet raakt hierdoor vol. Om ook in de toekomst stroom uit het stopcontact te krijgen, verbetert Liander het stroomnet in heel Nederland. 

Meer informatie

Op de website van Liander vindt u meer informatie over de buurtaanpak of elektriciteitshuisjes