Zittingen van het centraal stembureau

Een overzicht van de zittingen van het centraal stembureau.

Op dinsdag 22 december 2021 om 13.00 uur vindt er een openbare zitting van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing van Den Helder plaats. Tijdens deze zitting wordt er beslist over de geldigheid van de binnengekomen registratieverzoeken en overgelegde documenten van nieuwe politieke groeperingen om op 16 maart 2022 in Den Helder aan deze verkiezingen onder een bepaalde naam of aanduiding mee te doen.De zitting vindt plaats op het Stadhuis aan de Kerkgracht 1. Direct na de zitting wordt de beslissing met de aanduiding van de politieke groepering openbaar gemaakt.

Kandidaatstelling

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur zal in een besloten zitting door het centraal stembureau een onderzoek plaats vinden naar de op 31 januari 2022 door de partijen ingeleverde kandidatenlijsten en alle daarbij behorende formuleren.
Direct na de zitting zullen de kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen openbaar worden gemaakt.

Geldigheid kandidaatstelling en lijstnummering

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur zal in een een openbare zitting van het centraal stembureau ingevolge artikel I 4 van de Kieswet beslist worden over de geldigheid van de op 31 januari 2022 ingeleverde kandidatenlijsten en de hierop voorkomende aanduidingen en kandidaten.
Tevens vindt in deze zitting ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de nummering van de lijsten plaats. De zitting vindt plaats op het Stadhuis aan de Kerkgracht 1. Direct na de zitting wordt het proces-verbaal I 4 en de nummering van de kandidatenlijsten openbaar gemaakt.

Vaststelling uitslag

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een gecombineerde zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen tevens centraal stembureau) plaats. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming in Den Helder vastgesteld. In deze zitting worden tevens de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekend gemaakt. Direct na de zitting wordt de uitslag en het proces-verbaal P 22-2 openbaar gemaakt.

Zittingen online bekijken

De zittingen van 4 februari en 21 maart 2022 zijn live online te volgen. De link hiervoor wordt nog bekendgemaakt.