Informatie voor politieke partijen

Een brochure over hoe politieke partijen kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

De gemeente Den Helder heeft een speciale brochure gemaakt voor politieke partijen voor de gemeenteraardsverkiezing op 16 maart 2022.

In de brochure leest u over de verschillende stappen in het verkiezingsproces die moeten worden doorlopen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, namelijk de registratie, de kandidaatstelling en de dag van de verkiezingen. Ook zal informatie gegeven worden over het onderzoek van de geloofsbrieven en de installatie van de nieuwe raad en is er een verkiezingskalender bijgevoegd met de belangrijkste datums en activiteiten. Tenslotte vindt u in een aparte bijlage een voorbeeld van de wijze waarop de uitslag wordt berekend en de wijze waarop de (rest)zetelverdeling in Den Helder plaats vindt na de verkiezing.

Download

Brochure 'Informatie voor politiek partijen' (pdf)