Bekendmakingen week 29, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Akkerbouwstraat 1 t/m 15 (oneven), Eikenhorst 1, 2 en 4 en Soestdijk 17, oprichten twaalf woningen, ontvangen 09-07-2021;
 • Narcisstraat 17, plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, ontvangen 09-07-2021;
 • Sluisdijkstraat 73, wijzigen gebruik begane grond van detailhandel naar wonen t.b.v. realiseren appartement, ontvangen 12-07-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Bernhardplein 37 t/m 73, verwijderen asbesthoudende materialen van complex, ontvangen 12- 07-2021;
 • Hulkstraat 137, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen     13-07-2021;
 • Javastraat 94, slopen schuur, ontvangen 14-07-2021;
 • Koningstraat 63, slopen pand, ontvangen 14-07-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Langevliet 32A, vervangen dak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 augustus 2021.
 • Molenstraat 55, plaatsen cameramasten t.b.v. publiek cameratoezicht. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 augustus 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:
 • Weststraat 88B, vergroten woning en plaatsen dakterras op eerste verdieping, verzonden 12-07-2021;
 • ’t Laar (perceel L779 & L872, schuin tegenover Eikenhout 300), kappen zes gewone esdoorns, een zomereik, een zwarte els en een es, verzonden 13-07-2021;
 • De Keizerskroon 247, verhogen dak recreatiewoning, verzonden 12-07-2021;
 • Wierbalg 1719, plaatsen dakkapel in achterdakvlak en optrekken achtergevel woning, verzonden 12-07-2021;
 • Tegenover Binnenhaven 128 t/m 141, plaatsen nieuwe damwand voor bestaande houten damwand, plaatsen stalen deksloof en aanvullen grond langs kanaal, verzonden 12-07-2021;
 • Zwanenbalg 1702, kappen den bij woning, verzonden 13-07-2021;
 • Drs. F. Bijlweg 10, kappen den bij school, verzonden 12-07-2021;
 • in het openbaar groen t.h.v. Marsdiepstraat 329 (lijsterbes), aan zijkant Meidoornstraat 17 (els), t.h.v. Meidoornstraat 11 (wilg), t.h.v. achterzijde Tjalkstraat 38 (prunus), t.h.v. Lijsterbesstraat 5 & 7 (prunus), in buurt van Dommelstraat 40 (wilg), t.h.v. zijkant Eemstraat 42 (berk) en t.h.v. Drs. F. Bijlweg 10 (kastanje), kappen twee wilgen, een lijsterbes, een els, een berk, twee prunussen en een kastanje, verzonden 13-07-2021;
 • In het openbaar groen t.h.v. Keizersgracht 83A (iep), t.h.v. Prins Willem-Alexandersingel 61 (iep) en in Timorpark (kastanje), kappen twee iepen en een kastanje, verzonden 13-07-2021;
 • Zuidstraat 32 en Keizersgracht 113 (perceel C1520), wijziging bestemming winkel naar wonen t.b.v. woning met gastverblijf;
 • 3e Emmadwarsstraat 3, uitbreiden eerste verdieping woning, verzonden 15-07-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunningen waarbij de inwerkingtreding terstond is na bekendmaking

Deze vergunning treedt terstond in werking na bekendmaking vanwege de onveilige situatie die is ontstaan door de slechte staat van deze bomen:

 • In het openbaar groen aan achterzijde Flevostraat 128, kappen twee wilgen, verzonden 14-07-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning geweigerd:

 • Schoolweg 20, intern verbouwen en wijzigen gebruik opslagruimte naar winkelruimte in pand, verzonden 14-07-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Ingetrokken aanvragen

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Ter hoogte van oostzijde Van der Vaartpark (perceel K4474), plaatsen zeecontainer, verzonden 09-07-2021;
 • Paleiskade 100, plaatsen handelsreclame aan pand, verzonden 14-07-2021.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Sluisdijkstraat 73, intern verbouwen en wijzigen gebruik begane grond, verzonden 13-07-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Koningdwarsstraat 25-27-29, verwijderen asbesthoudende bronnen en sloop drie woningen;
 • Koningstraat 22-22A, sloop pand;
 • Bernhardplein 37-73, verwijderen asbesthoudende kozijnvulling bij buitenschil.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Dennenstraat, voor huisnummer 23.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • nieuw kenteken bij eerder verleende ontheffing rijden in Diaconiestraat ivm handicap van 23-10-2020 t/m 23-10-2024 motorvoertuig nieuw kenteken 19-NF-KN ; verzenddatum 12-7-2021
 • toegang strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper en Julianadorp; 12-7-2021 tot 12-7-2026; motorvoertuig met bedrijfslogo van Rotie Netherlands B.V/Quatra; verzenddatum 12-7-2021
 • toegang strandopgang Julianadorp op 9-8-2021; motorvoertuig met bedrijfslogo en afbeeldingen van de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee; verzenddatum 15-7-2021
 • Ontheffing rijden met motorvoertuig op fietspaden in Mariëndal tijdens evenement de Stadscamping van 10 t/m 18-8-2021;  kentekens 95-PLF-B, 82-GL-BH, 69-SVX-6, Bestelbus met logo van Boels  
 • Verhuur B.V., Bestelbus met logo van Rataplan Den Helder, verzenddatum 15-7-2021
 • toegang strandopgang Julianadorp; 2 t/m 18-9-2021; motorvoertuig E-FI 8000; verzenddatum 15-7-2021
 • Ontheffing rijden met maximaal 2 motorvoertuigen over paden door de duinen voor het uitzetten van   de looproute van het NMK Halve Marathon 2021, kentekens 07-DMG-3, 27-DMG-6, 53-DMH-9, 83-DMV-4, 01-DMD-4 en 33-DMV-5, verzenddatum 15-7-2021.

Ontheffing APV 2019

De burgemeester  heeft de volgende vergunningen op grond van artikel 2.25 verleend:

 • Evenementenvergunning voor Try Out Park (Summer Youth Event) van 12 juli t/m 20 aug 2021 in  tent naast gebouw 39 op Willemsoord, verzenddatum 8-7-2021
 • Evenementenvergunning voor  Splashfestijn op 17 juli 2021 bij Fort Westoever, verzenddatum 9-7-2021
 • Evenementenvergunning voor de Jevak van 12 juli t/m 20 aug 2021 bij de diverse buurthuizen, verzenddatum 8-7-2021
 • Evenementenvergunning voor de Stadscamping van 13 t/m 16 aug in Mariëndal,verzenddatum 13-7-2021

De burgemeester heeft de volgende ontheffing op grond van artikel 5.39 verleend:

 • Ontheffing rijden op het strand met fiets (fatbike) op 9-8-2021 tijdens de Beach Cleanup Tour, verzenddatum 15-7-2021
 • Ontheffing rijden op het strand met motorvoertuig ter begeleiding van de deelnemers aan de NKM Halve Marathon 2021 van de Koninklijke Marine op 15-9-2021, verzenddatum 15-7-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.