Bekendmakingen Wet geluidhinder

Op deze pagina vindt u bekendmakingen van ontwerpsaneringsprogramma's op basis van de Wet Geluidhinder. In de tekst leest u tot wanneer u op een ontwerp kunt reageren.

Ontwerpsaneringsprogramma geluid Den Helder Zuid

In de gemeente Den Helder zijn woningen gelegen die vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidbelasting ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren 90 gemeld bij het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. De gemeente Den Helder is al jaren bezig met de uitvoering van geluidsaneringsprojecten langs drukke wegen en spoorwegen. Er zijn al veel woningen gesaneerd en voorzien van een goed leefklimaat.

Op 22 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het saneringsprogramma Den Helder Zuid te Den Helder.

Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen welke in aanmerking komen om de geluidbelasting, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoveel mogelijk te beperken. In de voorliggende situaties heeft het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woningen. Het saneringsprogramma bestaat uit een akoestisch onderzoek en een UK/s formulier.

Om de berekende geluidbelasting op de gevel van de woning ook in de toekomst te kunnen waarborgen, dient het saneringsprogramma te worden vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Geluidsaneringsprojecten

In het saneringsprogramma Den Helder Zuid is rekening gehouden met de sanering van in totaal 172 saneringsobjecten aan de Brakkeveldweg, Kievitstraat, Middenweg, Nieuweweg, Parallelweg en Ruyghweg te Den Helder.

Inzage

Het ontwerp-saneringsprogramma ligt met ingang van 21 juni 2021 tot en met 2 augustus 2021 ter inzage. U kunt het ontwerpsaneringsprogramma ihieronder downloaden:

Ook kunt u het ontwerpsaneringsprogramma inzien tijdens openingstijden bij het gemeentehuis op Kerkgracht 1, 1782GJ in Den Helder.

Reageren

Tijdens de periode dat de (ontwerp)saneringsprogramma’s ter inzage liggen, kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen tegen het opgestelde programma en de voorgestelde saneringsgrenswaarden.
U kunt tot en met 2 augustus 2021 reageren.

Uw zienswijze kunt u schriftelijk richten aan:

Gemeente Den Helder
College van burgemeester en wethouders
Team Omgeving
T.a.v. de heer T. Lommelaars
Postbus 36
1780 AA Den Helder
O.v.v. “zienswijze ontwerp saneringsprogramma Den Helder Zuid te Den Helder”

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de ter inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk wordt het ontwerp-saneringsprogramma op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het ontwerp-saneringsprogramma ter vaststelling aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ontwerpsaneringsprogramma geluid Waddenzeestraat en Marsdiepstraat

In de gemeente Den Helder zijn woningen gelegen die vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidbelasting ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren 90 gemeld bij het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. De gemeente Den Helder is al jaren bezig met de uitvoering van geluidsaneringsprojecten langs drukke wegen en spoorwegen. Er zijn al veel woningen gesaneerd en voorzien van een goed leefklimaat.

Op 15 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het saneringsprogramma Waddenzeestraat en Marsdiepstraat te Den Helder.

Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen welke in aanmerking komen om de geluidbelasting, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoveel mogelijk te beperken. In de voorliggende situaties heeft het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woningen. Het saneringsprogramma bestaat uit een akoestisch onderzoek en een UK/s formulier.

Om de berekende geluidbelasting op de gevel van de woning ook in de toekomst te kunnen waarborgen, dient het saneringsprogramma te worden vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Geluidsaneringsprojecten

In het saneringsprogramma Waddenzeestraat en Marsdiepstraat is rekening gehouden met de sanering van in totaal 247 saneringsobjecten aan de Waddenzeestraat en Marsdiepstraat te Den Helder.

Inzage

Het ontwerp-saneringsprogramma ligt met ingang van 21 juni 2021 tot en met 2 augustus 2021 ter inzage. U kunt het ontwerpsaneringsprogramma hieronder downloaden:

Ook kunt u het ontwerpsaneringsprogramma inzien tijdens openingstijden bij het gemeentehuis op Kerkgracht 1, 1782GJ in Den Helder.

Reageren

Tijdens de periode dat de (ontwerp)saneringsprogramma’s ter inzage liggen, kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen tegen het opgestelde programma en de voorgestelde saneringsgrenswaarden. U kunt tot en met 2 augustus 2021 reageren.

Uw zienswijze kunt u schriftelijk richten aan:

Gemeente Den Helder
College van burgemeester en wethouders
Team Omgeving
T.a.v. de heer T. Lommelaars
Postbus 36
1780 AA Den Helder
O.v.v. “zienswijze ontwerp saneringsprogramma Waddenzeestraat en Marsdiepstraat Den Helder”

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de ter inzageperiode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk wordt het ontwerp-saneringsprogramma op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het ontwerp-saneringsprogramma ter vaststelling aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.