Bekendmakingen week 16, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Wierbalg 1719, plaatsen dakkapel in achterdakvlak en optrekken achtergevel van woning, ontvangen 08-04-2021;
 • Kruiszwin 1227, vervangen bestaande schutting bij woning, ontvangen     09-04-2021;
 • Parallelweg 3, gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunningen voor renovatie en uitbreiding hotel t.b.v. longstay kamers en brandveilig gebruik, ontvangen 09-04-2021;
 • Perceel K215 en K475 aan de Handelsweg 1, oprichten opslagunits op terrein, ontvangen 12-04-2021;
 • Goudsbloemstraat 31, vervangen bestaande dakkapel in achterdakvlak woning, ontvangen 12-04-2021;
 • Biesbosstraat 23, plaatsen dakkapel in achterdakvlak van woning, ontvangen 13-04-2021;
 • Hendrik Broertjesstraat 15, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 14-04-2021;
 • Spoorgracht 16 en 17, verlengen en gedeeltelijk overkappen van bestaande dakterras bij woning, ontvangen 14-04-2021;
 • Reigerstraat 40, plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, ontvangen 14-04-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Klaas Casterkomstraat 30, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 08-04-2021;
 • Drs. F. Bijlweg 31, slopen dekvloer in tennishal, ontvangen 09-04-2021;
 • Ter hoogte van Kastanjehout 36, verwijderen fundatie GSM mast op het terrein van ’s Heeren Loo, ontvangen 13-04-2021;
 • Cornelis Gerritsz Geusstraat 198, verwijderen asbesthoudende materialen van garage bij woning, ontvangen 13-04-2021;
 • Javastraat 94, gedeeltelijk slopen schuur bij woning, ontvangen 14-04-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Ruyghweg 198, kappen twaalf Canadese populieren en een witte abeel op terrein sportpark. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 juni 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Perceel H 4882 ter hoogte van Galjoenstraat 49, plaatsen schutting bij woning, verzonden 14-04-2021;
 • Doggersvaart 11, vervangen kap woning, verzonden 12-04-2021;
 • Nieuwstraat 60, plaatsen dakopbouw met dakkapel aan voor- en achterzijde woning, verzonden 14-04-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Klaas Casterkomstraat 30, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden  14-04-2021;
 • Cornelis Gerritsz Geusstraat 198, verwijderen asbesthoudende materialen van garage bij woning, verzonden 14-04-2021;
 • Spoorstraat 23, verwijderen asbesthoudende materialen van pand, verzonden 14-04-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Middenweg, voor huisnummer 164.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende standplaatsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende standplaatsvergunningen verleend:

 • verkoop etenswaren, op de kop van het Stadspark aan het Julianaplein met zicht naar het station van 1-10 t/m 31-12-2021 gedurende de winkelopeningstijden, verzenddatum 13-4-2021
 • verkoop etenswaren, Ravelijncenter op de parkeerplaats tegenover de Gamma 1-10 t/m 31-12-2021  van maandag t/m zondag van 08.00 tot 18:00 uur.

Verleende exploitatievergunning

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:

 • Horecabedrijf Bonbini Kitchen, Fazantenstraat 12C, verzenddatum 12-4-2021

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang Strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 8-4-2021 t/m 30-3-2026 motorvoertuig kenteken 4-VRV-14, verzenddatum 8-4-2021.
 • toegang strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper en Julianadorp; 13-4-2021 t/m 13-4-2026, motorvoertuig kentekens JK-186-G, JT-109-Z en 98-SZG-9; verzenddatum 13-4-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp 13-4-2021 t/m 23-3-2026, motorvoertuig met kenteken ZS-846-G, verzenddatum 13-4-2021
 • toegang strandopgang Drooghe Weert op 16-3-2021, motorvoertuig met kentekens VGJ-51-S, VJP-68-J, BZ-PP-16, 8-VJD-80, BX-SB-21, VK-138-B, verzenddatum 13-4-2021
 • toegang voetgangersgebied Langestraat van 13-4-2021 t/m 13-4-2026 tbv ophalen/brengen invalide dame, motorvoertuig met kentekens HP-744-K en JN-448-K; verzenddatum 13-4-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.