Bekendmakingen week 10, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Middenvliet 27D, plaatsen dakopbouw op woning, ontvangen 25-02-2021;
 • Langs de Landbouwstraat (perceel L571 / L380), aanleggen nieuwe waterweg met diverse oevers, talud en beschoeiing, ontvangen 24-02-2021;
 • In het openbaar groen langs de Kortevliet ter hoogte van 18, 18A, 18B, 20, schuin tegenover 34H, ter hoogte van 34I, 34J, 34K, 36 en tussen 40 en 42, kappen tweeëntwintig essen, ontvangen 24-02-2021;
 • Bremstraat 1, uitbreiden schuur bij woning, ontvangen    25-02-2021;
 • Schoolweg 20, intern verbouwen pand, ontvangen 01-03-2021;
 • Boterzwin 2207, vergroten woning aan achterzijde, ontvangen 01-03-2021;
 • Kruiszwin 5503, plaatsen dakraam in dak woning, ontvangen 01-03-2021;
 • Spoorstraat 57, realiseren woning op begane grond van pand, ontvangen 02-03-2021;
 • Van Hogendorpstraat 42, wijzigen gevel woning, ontvangen 02-03-2021;
 • Nieuwstraat 60, plaatsen dakopbouw met dakkapel aan voor- en achterzijde op de woning, ontvangen 02-03-2021;
 • Ter hoogte van Sluisdijkstraat 44 t/m 52 (even), Janzenstraat 2, Spoorgracht 1 t/m 8, 10 t/m 19, 21 t/m 24, 26 t/m 29, Gasstraat 1, Jonkerstraat 1 t/m 2A, Louisehof 115 t/m 127 (oneven), Ooststraat 1, Molengracht 2 t/m 5, 7 t/m 16, 18A t/m 47, Bierstraat 3 en 4, 2e Molendwarsstraat 17 t/m 27 (oneven) Westgracht 1 t/m 29, 31 t/m 41, 44 t/m 95, Beatrixstraat 43, Nieuwe Kerkplein 2 en 6, Keizersgracht 42  t/m 54, 56, 63 t/m 77, 79 t/m 87A, 89 t/m 89D, 92 en 94, aanbrengen bestrating nabij nieuwe beschoeiing, ontvangen 02-03-2021;
 • Kruiszwin 5318, vervangen bestaande luifel en vergroten kozijn voorgevel woning, ontvangen 02-03-2021;
 • Perceel H4882 ter hoogte van Galjoenstraat 49, plaatsen schutting bij woning, ontvangen 02-03-2021;
 • Ter hoogte van Soestdijk 11 en 14 (perceel L571 / L457), aanleggen kabels, leidingen en riolering, ontvangen 02-03-2021;
 • Balgzandpolder gelegen aan de Oostoeverweg (perceel I297), tijdelijk aanleggen van een kunstmatig broedeiland in het natuurgebied, ontvangen 03-03-2021;
 • Doorzwin 2514, plaatsen dakkapel in achtergeveldakvlak woning, ontvangen 03-03-2021;
 • kruising Havenweg met Het Nieuwe Diep, graven proefsleuven op acht verschillende locaties t.b.v. vervangen bestaande verkeerslichteninstallatie, ontvangen 04-03-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Parkstraat 14, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 24-02-2021;
 • Beatrixstraat 3A t/m H, 3J  t/m L en 3M, Beatrixstraat 5A t/m 5H, 5J en 5K, verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk slopen woningen, ontvangen 24-02-2021;
 • Bassingracht 119, verwijderen asbesthoudende materialen van schuur bij woning, ontvangen 25-02-2021;
 • Biesbosstraat 31, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 01-03-2021;
 • Bassingracht 113, verwijderen geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels van dak garage bij woning, ontvangen 27-02-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Jacob van Heemskerckstraat 56, plaatsen dakopbouw op woning, verzonden 03-03-2021;
 • Langevliet 11, oprichten bedrijfshal op terrein, verzonden 26-02-2021;
 • Meester J. de Vriesstraat 1, verplaatsen bestaande in-/uitrit bij woning, verzonden 02-03-2021;
 • Energieweg 9, wijzigen gevel en splitsen pand, verzonden 01-03-2021;
 • Pieter van der Deurelaan 14, plaatsen luifel aan voorzijde woning, verzonden 05-03-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ingetrokken aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:

 • Malzwin 2212, plaatsen dakkapel op dak woning, verzonden 25-02-2021;
 • Duinbrink 14, realiseren dakopbouw op woning, verzonden 26-02-2021.

Vergunningsvrije aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Bremstraat 1, uitbreiden schuur bij woning, verzonden 01-03-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Parkstraat 14, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 03-03-2021;
 • Beatrixstraat 3A t/m H, 3J  t/m L en 3M, Beatrixstraat 5A t/m 5H, 5J en 5K, verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk slopen woningen m.b.t. de woningen
 •  3A, 3B, 3C, 3D, 3L, 3M, 5B, 5E, 5F,en 5K, verzonden 01-03-2021;
 • Bassingracht 119, verwijderen asbesthoudende materialen van schuur bij woning, verzonden 03-03-2021;
 • Biesbosstraat 31, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 03-03-2021;
 • Bassingracht 113, verwijderen geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels van dak garage bij woning, verzonden 03-03-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Landbouwstraat, aan de zuidzijde van het binnenterrein van Buitenveld, het 2e vak vanaf de ingang.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende drank- en horecavergunning

De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning verleend:

 • Het Nieuwe Diep 27C, 2-3-2021

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende exploitatievergunningen

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunningen verleend:

 • Marsdiepstraat 367, 28-2-2021
 • et Nieuwe Diep 27C, 2-3-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Verleende standplaatsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende standplaatsvergunningen verleend:

 • verkoop etenswaren, parkeerterrein Winkelcentrum “De Riepel” op alle woensdagen van 07:00-18:00 uur, donderdagen van 07:00-18:00 uur, vrijdagen van 07:00-18:00 uur, zaterdagen van 07:00-17:00 uur in 2021 en 2022, verzenddatum 3-3-2021
 • verkoop etenswaren, plein nabij de ingang van het Winkelcentrum “Schooten Plaza”, alle donderdagen in 2021 en 2022 van 10:00 tot 17:00 uur, verzenddatum 3-3-2021
 • verkoop etenswaren t.h.v. Marsdiepstraat 345, alle vrijdagen in 2021 en 2022 van 10:00 tot 17:00 uur, verzenddatum 3-3-2021;
 • verkoop etenswaren, parkeerterrein van Albert Heijn, alle zaterdagen en zondagen in 2021 en 2022 van 10:00 tot 17:00 uur; verzenddatum 4-3-2021;
 • verkoop etenswaren Winkelcentrum Dorperweerth, alle zaterdagen in 2021 en 2022 van 10:00 tot 17:00 uur; verzenddatum 4-3-2021
 • verkoop etenswaren, trottoir tussen Reakt Den Helder en Kwantum, alle vrijdagen in 2021 van 10:00 tot 17:00 uur; verzenddatum 4-3-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen voor artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang strandopgang Duinoord en Strandslag Julianadorp, van 2-3-2021 tot 8-10-2023, voor motorvoertuig (kenteken 44-TJ-LK) verzenddatum 2-3-2021;
 • toegang strandopgang Duinoord en Strandslag Julianadorp, van 2-3-2021 tot 16-2-2026;
 • voor motorvoertuigen (kentekens VB-100-T en RK-963-S) verzenddatum 2-3-2021;
 • rijden in voetgangersgebied Wezenstraat tbv verhuizing, 4 maart 2021; motorvoertuigen (kenteken 18-TKG-4 en 39-NR-KH), verzenddatum 2-3-2021
 • rijden in voetgangersgebied Wezenstraat 9A tbv verhuizing, 2 t/m 5-3-2021, motorvoertuig (kenteken VF-675-T), verzenddatum 2-3-2021

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beleidsregels Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004

In de vergadering van 2 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de Beleidsregels Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) vastgesteld. In deze beleidsregels is ondersteuning geregeld voor personen met een gemeentelijke uitkering die een bedrijf willen beginnen en is ondersteuning geregeld voor zelfstandigen die willen stoppen met hun onderneming.

De vastgestelde beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2020. De beleidsregels worden ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en zijn tevens terug te vinden op www.overheid.nl.