Ga naar de inhoud

Verhuizing doorgeven

Als u gaat verhuizen, moet u dit uiterlijk binnen 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. U moet dit doen in de gemeente waar u gaat wonen. U kunt uw verhuizing vanaf 4 weken voor de verhuizing doorgeven.

U heeft nodig als u uw verhuizing online doorgeeft:

 • Een digitale kopie van uw huurovereenkomst of het eerste blad van uw koopcontract.

Kosten

Geen

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Als u 16 jaar of ouder bent: uzelf
 • Als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger
 • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft: uw partner
 • Als u onder curatele staat: de curator
 • Een meerderjarige die u schriftelijk heeft gemachtigd

Wanneer geeft u uw verhuizing door

 • Van 4 weken voor uw verhuisdatum tot 5 dagen erna: u staat op uw nieuwe adres ingeschreven vanaf uw verhuisdatum.
 • Meer dan 5 dagen na uw verhuisdatum: u staat op uw nieuwe adres ingeschreven vanaf de datum dat u uw verhuizing doorgeeft.

In het stadhuis doorgeven

Maak een afspraak als u uw verhuizing liever in het stadhuis doorgeeft.

Meenemen

 • Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • (Kopie van) uw huur- of koopcontract
 • Als u bij iemand gaat inwonen:
  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner
  • kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Als u gemachtigd bent door degene die verhuist:
  • uw eigen identiteitsbewijs, huur- of koopcontract
  • schriftelijke toestemming van degene die verhuist
  • kopie identiteitsbewijs van degene die verhuist

Als u naar een andere gemeente verhuist

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch in Den Helder uitgeschreven.

Handig om te weten

De gemeente verwerkt uw verhuizing in de Basisregistratie personen (BRP). Als uw gegevens goed staan vermeld in de BRP, kan de overheid haar taken goed uitvoeren. De gemeente weet dan bijvoorbeeld of u mag stemmen bij verkiezingen en of u een uitkering kunt krijgen. De Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 600 andere overheidsinstanties gebruiken de gegevens uit de BRP. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de BRP.