Ga naar de inhoud

Parkeren in Den Helder

Parkeren in Den Helder is meestal gratis. In het centrum zijn blauwe zones om lang-parkeren bij winkelcentra te voorkomen. Bewoners en ondernemers binnen een blauwe zone kunnen bij Parkeerservice Den Helder een ontheffing aanvragen.

Blauwe zones in het centrum

Er zijn in het centrum 3 parkeerzones ingesteld:

  • zone 1 is het centrum
  • zone 2 is de Van Galenbuurt zuid-oost
  • zone 3 is de Sluisdijkbuurt.

Bekijk de zones (png-afbeelding)

Regels binnen de zones

De maximale parkeerduur in de “blauwe zone” is 2 uur. De maatregel geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Er moet gebruik worden gemaakt van een parkeerschijf.

De maatregel treedt in werking op 1 maart 2017.

Ontheffing

Bewoners of ondernemers in het gebied, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing. Met een ontheffing kan de gehele dag worden geparkeerd. Per adres worden maximaal 2 ontheffingen afgegeven. Een ontheffing is alleen geldig voor de zone waarin de bewoner woont of de ondernemer bedrijf voert.

Kosten

De kosten voor het verkrijgen van een ontheffing bedragen € 23,80 per jaar. De ontheffing is geldig van het moment van verstrekking tot 1 maart 2018.

Aanvragen ontheffing

De ontheffing kunt u aanvragen via de webshop van Parkeerservice Den Helder of aan de balie van het Parkeerservicebureau, Bernhardplein 75. Had u vorig jaar een parkeervergunning dan kunt u gebruik maken van uw bestaande account.

Het aanvragen van een ontheffing gaat als volgt:

  1. Ga naar de website https://vergunning.p1overheid.nl/den-helder en log in met uw DigiD of uw gebruikersaccount.
  2. Als u ingelogd bent komt u op de pagina ‘mijn account’.
  3. Na het selecteren van het product kunt u het kenteken invullen. Dit is noodzakelijk voor de controle door ons bij de Rijksdienst Wegverkeer. Indien het kenteken niet op uw naam staat, dient u een kopie van het kentekenbewijs en een berijdersverklaring toe te voegen.
  4. Indien de gegevens akkoord zijn, dient u deze te bevestigen door dit onderin aan te vinken.
  5. Vervolgens kunt u uw gewenste betaalmethode kiezen, of nóg een ontheffing aanvragen.
  6. Na ontvangst van de betaling zal gecontroleerd worden of uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bij goedkeuring zal de beschikking per e-mail naar u verzonden worden.

Handige tips bij het aanvragen

Tip 1: Heeft u vorig jaar al een parkeervergunning aangevraagd via de webshop, maar u bent uw inloggegevens kwijt, dan kunt u deze eenvoudig opvragen via ‘Wachtwoord vergeten’. Vul hier het e-mailadres in waarmee u de vergunning heeft aangevraagd.

Tip 2: Heeft u geen gebruikersaccount, omdat u uw vergunning destijds aan de balie van de Parkeerservice heeft aangevraagd, dan kunt u gewoon inloggen met uw DigiD. Let op dat u het e-mailadres aanpast voordat u uw ontheffing aanvraagt, zodat u de bij de aanvraag behorende correspondentie per e-mail ontvangt.

Ontheffingspas voor bewoners

Wilt u een ontheffing op kenteken? Dan ontvangt u uw ontheffingspas in de loop van maart 2017. Bij de parkeercontrole wordt uw kenteken gescand en is uw pas niet direct nodig.

Ontheffingspas voor ondernemers

Een ondernemer die een ontheffing aanvraagt op naam van het bedrijf, ontvangt direct een ontheffingspas. Leg de pas altijd zichtbaar achter de voorruit van uw voertuig. Bij de parkeercontrole wordt namelijk ook de pas gescand.

Bezoekersregeling bewoners

Wij zijn bezig met het invoeren van een bezoekersregeling voor bewoners. Bewoners kunnen hun visite dan extra parkeertijd geven, bovenop de eerste 2 uur die gratis is. Dit kan straks via een website of app geregeld worden. Helaas lukt het niet om dit programma op 1 maart te introduceren. Zodra bekend is wanneer dit ingevoerd kan worden, informeren wij u daarover.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen over uw parkeervergunning? Neem dan contact op met Parkeerservice Den Helder, telefoonnummer 0223-614945.