Ga naar de inhoud

Ondergrondse containers Julianadorp

Gepubliceerd op 5 november 2017

Burgemeester en wethouders hebben op 20 september 2016 besloten ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval te plaatsen in de woonomgeving. Op grond van artikel 9 van de gemeentelijke Afvalstoffenverordening 2006 kan het college aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen voor de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Voor het inzamelen van huishoudelijk restafval door middel van ondergrondse containers moeten locaties voor de plaatsing van deze containers worden aangewezen.

Bij het bepalen van de locaties de op onder andere volgende criteria is getoetst (beknopt):

 • de doelmatige inrichting van de openbare buitenruimte;
 • de beperking van overlast voor de omgeving;
 • de verkeersveiligheid;
 • de aanwezigheid van parkeerplaatsen;
 • één ondergronds container voor huishoudelijk afval op circa 125 huishoudens;
 • de afstand tussen perceel en aanbiedplaats van het huishoudelijk afval. Een afstand van ongeveer van 250 meter wordt als laagdrempelig gezien. Bij loopafstanden groter dan 250 meter kan worden afgeweken indien onder andere:

o de toegankelijkheid van de straat voor het inzamelvoertuig een belemmering vormt;
o de verkeersveiligheid in het geding is;
o de aanwezigheid van kabels en leidingen en/of gebruik van de buitenruimte een belemmering vormen (waaronder de aanwezigheid van parkeerplaatsen);

 • de financiële, inzamellogistieke en fysieke (on)mogelijkheden;
 • de aanwezigheid van kabels en leidingen;
 • de bereikbaarheid voor mindervaliden en ouderen;
 • dat bomen en openbaar groen worden zoveel mogelijk worden ontzien.

De criteria die burgemeester en wethouders op 15 augustus 2017 hebben vastgesteld zijn in het kader van de zienswijzeprocedure bekend gemaakt op de gemeentelijke website. Voor de belanghebbenden (Julianadorp) zijn op 12 en 14 juni 2017 inloopavonden georganiseerd, waarbij men opmerkingen kon maken over het concept-locatieplan (ondergrondse containers)

Er is zoveel als redelijkerwijs mogelijk is geprobeerd rekening te houden met de opmerkingen van de belanghebbenden. Dit heeft in diverse gevallen geleid tot een wijziging van de aanvankelijk voorgestelde locatie van de desbetreffende ondergrondse container.

Belanghebbenden hebben op basis van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken de gelegenheid gehad tegen het ontwerp-aanwijzingsbesluit van de desbetreffende ondergrondse container hun zienswijzen in te dienen vanaf het moment van terinzagelegging van het ontwerp (21 augustus 2017). Over diverse locaties zijn zienswijzen ingebracht. Voor deze zienswijzen en onze reactie hierop verwijzen wij u naar de zienswijze-rapportage van 19 oktober 2017 naar aanleiding van het ontwerp-aanwijsbesluit AU17.07205 van 16 augustus 2017.

Deze zienswijze-rapportage is een onlosmakelijk onderdeel van de aanwijsbesluiten. In het aanwijzingsbesluit staat welke percelen van welke locatie met ondergrondse container(s) gebruik moeten te maken.

Het college heeft gelet op artikel 9 van de Afvalstoffenverordening 2006 van de gemeente Den Helder besloten bij de hierna vermelde apart genummerde besluiten de daarin met de locatiecode JD+nummer (met de betreffende bijbehorende overzichtstekening) aangeduide locaties aan te wijzen als ondergrondse inzamelvoorziening voor de inzameling van huishoudelijk restafval door de gebruikers van de woningen/percelen:

 1. JD 01 (pdf) voor de woningen Malzwin 2101 t/m 2134 (inclusief 2112A), 2201 t/m 2214, 2301 t/m 2304, 2312, 2601, 2626 t/m 2644 en 2701 t/m 2719 (alle even en oneven);
 2. JD 02 (pdf) voor de woningen Malzwin 2305 t/m 2311, 2401 t/m 2424, 2427 t/m 2438, 2501 t/m 2532, 2515A en 2602 t/m 2624 (alle even en oneven);
 3. JD 04 (pdf) voor de woningen Boterzwin 4215 t/m 4231, 4301 t/m 4305, 4401 t/m 4416, 4408A, 4502 t/m 4504, 4506 t/m 4508, 4510 t/m 4515, 4521 t/m 4534 en 4538 t/m 4549 (alle even en oneven);
 4. JD 06 (pdf) voor de woningen Boterzwin 2101 t/m 2135, 2201 t/m 2210, 2301 t/m 2326, 3101 t/m 3111, 3201 t/m 3205, 3501 t/m 3524 en 3601 t/m 3631 (alle even en oneven);
 5. JD 06a (pdf) voor de woningen Boterzwin 3206 t/m 3237, 3438 t/m 3445 en 3525 t/m 3535 (alle even en oneven);
 6. JD 06b (pdf) voor de woningen Boterzwin 4101 t/m 4118, 4201 t/m 4214 en 4516 t/m 4520 (alle even en oneven);
 7. JD 07 (pdf) voor de woningen Middelzand 3101 t/m 3152, 3201 t/m 3269 en 3415 t/m 3445 (alle even en oneven);
 8. JD 08 (pdf) voor de woningen Boterzwin 1102 t/m 1131, 1201 t/m 1212 en 1301 t/m 1312 (alle even en oneven);
 9. JD 09 (pdf) voor de woningen Callantsogervaart 7a en 7b en Zwanenbalg 1102 t/m 1127 (inclusief 1119A), 1201 t/m 1210, 1301 t/m 1328, 1401 t/m 1413, 1415 t/m 1417, 1501 t/m 1506, 1508 t/m 1510 en 1601 t/m 1609 (alle even en oneven);
 10. JD 10 (pdf) voor de woningen Zwanenbalg 1511 t/m 1521, 1610 t/m 1619, 1701 t/m 1723, 1801 t/m 1821, 1901 t/m 1914 en 2001 t/m 2006 (alle even en oneven);
 11. JD 11 (pdf) voor de woningen Wierbalg 2311 t/m 2319, 2321 t/m 2325, 2537 t/m 2538, 2601 t/m 2620, 2622 t/m 2629, 2701 t/m 2705, 2801 t/m 2825, 2842 t/m 2847 en 2901 t/m 2902 (alle even en oneven);
 12. JD 12 (pdf) voor de woningen Wierbalg 1828 t/m 1843, 1954 t/m 1995, 2101 t/m 2114, 2301 t/m 2310, 2326 t/m 2337, 2401 t/m 2420, 2424, 2501 t/m 2536, 2826 t/m 2841 en 2903 t/m 2918 (alle even en oneven);
 13. JD 13 (pdf) voor de woningen Wierbalg 1101 t/m 1112, 1139 t/m 1160, 1175 t/m 1195, 1201 t/m 1227, 1235 t/m 1242, 1613 t/m 1619, 1703 t/m 1706, 1711 t/m 1748, 1801 t/m 1827, 1901 t/m 1922 en 1926 t/m 1953 (alle even en oneven);
 14. JD 14 (pdf) voor de woningen Wierbalg 1113 t/m 1138, 1161 t/m 1174, 1228 t/m 1234, 1243 t/m 1247, 1301 t/m 1326, 1401 t/m 1423, 1414A, 1501 t/m 1510, 1602 t/m 1612, 1620 t/m 1627, 1701 en 1702 (alle even en oneven);
 15. JD 15 (pdf) voor de woningen Kruiszwin 3101 t/m 3150, 3201 t/m 3222, 3301 t/m 3344, 3401 t/m 3407, 3501 t/m 3508, 3601 t/m 3627, 3701 t/m 3742, 3801 t/m 3806 en 3901 t/m 3921 (alle even en oneven);
 16. JD 16 (pdf) voor de woningen Kruiszwin 4104 t/m 4158, 4201 t/m 4222, 4301 t/m 4320, 4333 t/m 4340, 4401 t/m 4456 en 4511 t/m 4535 (alle even en oneven);
 17. JD 17 (pdf) voor de woningen Kruiszwin 3922 t/m 3929, 4101 t/m 4103, 4321 t/m 4332, 5001 t/m 5008, 5101 t/m 5112, 5201 t/m 5245, 5301 t/m 5327, 5401 t/m 5408 en 5715 t/m 5724 (alle even en oneven);
 18. JD 18 (pdf) voor de woningen Kruiszwin 5328 t/m 5330, 5332 t/m 5345, 5409 t/m 5420, 5501 t/m 5535, 5601 t/m 5633, 5701 t/m 5714 en 5725 t/m 5730 (even en oneven);
 19. JD 19 (pdf) voor de woningen Vogelzand 4201, 4201A, 4201B, 4202, 4202A, 4202B, 4203, 4203A, 4203B, 4204, 4204A, 4204B, 4205, 4205A, 4205B, 4206, 4206A, 4206B, 4207, 4207A, 4207B, 4207C en 4208 t/m 4263 (even en oneven);
 20. JD 20 (pdf) voor de woningen Vogelzand 3404 t/m 3411, 3417 t/m 3425, 3501 t/m 3516, 3601 t/m 3607, 3609 en 3611 t/m 3631 (alle even en oneven);
 21. JD 21 (pdf) voor de woningen Middelzand 2603 t/m 2616, 2619 t/m 2630, 2701 t/m 2713, 2715 t/m 2721, 2803 t/m 2816 en 2903 t/m 2925 (alle even en oneven);
 22. JD 22 (pdf) voor de woningen Vogelzand 3101 t/m 3118, 3201 t/m 3216, 3218 t/m 3235, 3237 t/m 3247, 3301 t/m 3320, 3316A, 3401 t/m 3403 en 3412 t/m 3416 (alle even en oneven);
 23. JD 23 (pdf) voor de woningen Vogelzand 2101 t/m 2131, 2134 t/m 2142, 2201 t/m 2220, 2231 t/m 2265, 2601 t/m 2609, 2620 t/m 2631, 2634 t/m 2643 en 2701 t/m 2716 (alle even en oneven);
 24. JD 24 (pdf) voor de woningen Vogelzand 2221 t/m 2230, 2266 t/m 2282, 2301, 2303 t/m 2319, 2401 t/m 2409 en 2501 t/m 2540 (alle even en oneven);
 25. JD 25 (pdf) voor de woningen Middelzand 1001 t/m 1006, 2101 t/m 2132, 2203 t/m 2224, 2301 t/m 2314, 2401 t/m 2412, 2501 t/m 2534 en 2632 t/m 2635 (alle even en oneven);
 26. JD 26 (pdf) voor de woningen Keysers Plaet 1001 t/m 1022 (even en oneven) en Middelzand 3301 t/m 3360, 3362 t/m 3369, 3401 t/m 3414 en 3446 t/m 3450 (alle even en oneven);
 27. JD 27 (pdf) voor de woningen Middelzand 4101 t/m 4113, 4219 t/m 4223, 4306 t/m 4319, 5101 t/m 5113, 5201 t/m 5212 en 5901 t/m 5917 (alle even en oneven);
 28. JD 28 (pdf) voor de woningen Middelzand 5301 t/m 5311, 5401 t/m 5428, 5501 t/m 5518, 5601 t/m 5609, 5701 t/m 5718, 5801 t/m 5809 en 5918 t/m 5930 (alle even en oneven);
 29. JD 29 (pdf) voor de woningen Middelzand 4201 t/m 4218, 4224 t/m 4254, 4301 t/m 4305, 4320 t/m 4336, 4341 t/m 4348, 4401 t/m 4458, 4501 t/m 4540 en 4601 t/m 4608 (alle even en oneven);
 30. JD 30 (pdf) voor de woningen Kruiszwin 1101 t/m 1178, 1201, 1203 t/m 1215, 1217 t/m 1224, 1227 t/m 1229, 1231 t/m 1256, 1258 t/m 1263, 1267 t/m 1283, 1285 t/m 1288 en 1301 t/m 1361 (alle even en oneven);
 31. JD 31 (pdf) voor de woningen Kruiszwin 2101 t/m 2141 en 2201 t/m 2292 (alle even en oneven);
 32. JD 32a-JD 32b (pdf) voor de woningen Doorzwin 3104 t/m 3107 en 3201 t/m 3221, 3301 t/m 3330, 3401 t/m 3404, 3501 t/m 3538 en 3615 t/m 3639 (alle even en oneven);
 33. JD 33-JD 33a-JD 33b (pdf) voor de woningen Doorzwin 1101 t/m 1106, 1110 t/m 1129, 1133 t/m 1155, 1201 t/m 1234, 2104 t/m 2145, 2201 t/m 2221, 2225 t/m 2255, 2301 t/m 2312, 2401 t/m 2404, 2410 t/m 2432, 2437 t/m 2456, 2462 t/m 2469, 2501 t/m 2515, 2615 t/m 2639, 2701 t/m 2719, 2801 t/m 2846, 2901 t/m 2913, 2927 t/m 2931 en 3101 t/m 3103 (alle even en oneven);
 34. JD 34 (pdf) voor de woningen Kruiszwin 2301 t/m 2374 (even en oneven);
 35. JD 35 (pdf) voor de woningen Langevliet 58, 60F, 60G, 60H, 60J, 60K, 60L, 62, 64, 64A, 64B, 64C, 66, 68; Mr. J. de Vriesstraat 1, 3 t/m 13 (even en oneven), 15 t/m 47 (oneven); en Wethouder de Boerstraat 1 t/m 5 (oneven), 6, 7, 9 t/m 11 (even en oneven), 11A t/m 32 (even en oneven) en 33 t/m 51 (oneven);
 36. JD 36 (pdf) voor de woningen Klaverstraat 1,3,4,5,6,6A,8,10,12; Landbouwstraat 1,1A, 2, 2A, 3 t/m 19 (even en oneven), 19A, 20 t/m 24 (even), 29D, 31A en 31B; Parkstraat 2 t/m 8 (even), 14 en 18; Tuinbouwstraat 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 3 t/m 18 (even en oneven) en 20 t/m 24 (even) en Vlietstraat 1 t/m 10 (even en oneven);
 37. JD 37 (pdf) voor de woningen J. van der Veerstraat 1 t/m 3 en 6 t/m 34 (alle even en oneven); Loopuytpark 1, 6, 7, 15, 19, 23, 24D en 27; Parkstraat 1, 1B, 1C, 1D, 3 t/m 19 (oneven), 20, 20A, 20AA, 21 t/m 26 (even en oneven) en 27 t/m 33 (oneven); Proeftuinweg 1 t/m 16 (even en oneven), 2A en 16A en Schoolweg 8, 26 t/m 34 (even) en 38, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 60A en 60B;
 38. JD 38 (pdf) voor de woningen Doorzwin 4102 t/m 4110, 4115 t/m 4123, 4201 t/m 4205, 4301 t/m 4309, 5001 t/m 5006, 5020 t/m 5049 en 5101 t/m 5110 (alle even en oneven);
 39. JD 39 (pdf) voor de woningen Doorzwin 4124 t/m 4191, 4206 t/m 4218, 4222 t/m 4229, 4234 t/m 4255, 4319 t/m 4328, 5201 t/m 5203, 5301 t/m 5312 en 5316 t/m 5346 (allen even en oneven);
 40. JD 40 (pdf) voor de woningen Doorzwin 4310 t/m 4318, 5007 t/m 5019, 5111 t/m 5154, 5204 t/m 5232, 5313 t/m 5315 en 5347 t/m 5350 (alle even en oneven);
 41. JD 41 (pdf) voor de woningen Malzwin 1101 t/m 1132, 1201 t/m 1212, 1301 t/m 1328, 1401 t/m 1445, 1501 t/m 1506, 1601 t/m 1617 en 1620 (alle even en oneven);
 42. JD 42 (pdf) voor de woningen Boterzwin 5101 t/m 5113 (even en oneven) en Drooghe Bol 1008 t/m 1010 (even) en 3003 t/m 3008 (even en oneven);
 43. JD 43 (pdf) voor de woningen Mr. J. de Vriesstraat 14 t/m 22 (even) en 49 t/m 51 (oneven) en Mr. J. Henderikxstraat 1 t/m 16 (even en oneven), 15A, 18 t/m 88 (even en oneven), 57A, 59A, 65A, 67A en 73A;
 44. Overzicht JD01 tot en met JD43 (pdf)

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van dit besluit met de bij het besluit behorende zienswijze-rapportage. De stukken liggen ook ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0223.

Beroep

Naar aanleiding van dit aanwijzingsbesluit kan binnen zes weken beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren hebben gebracht; en
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren te hebben gebracht.

Het beroep moet worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De beroepstermijn van zes weken loopt vanaf maandag 6 november 2017 t/m 18 december 2017. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Bij de Raad van State kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen.

Met de plaatsing van de ondergrondse containers voor restafval in Julianadorp waartegen geen zienswijze is ingediend wordt op korte termijn (vanaf het tijdstip van bekendmaking) begonnen.