Ga naar de inhoud

Disclaimer

De gemeente Den Helder streeft naar actuele en correcte informatie op deze website. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. De gemeente Den Helder aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website.

Op deze website verwijst de gemeente naar externe websites in de vorm van links. Deze verwijzingen zijn voor uw gemak aangebracht op deze website. De gemeente Den Helder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) deze websites.

Cookies

De website van de gemeente Den Helder maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Er worden via de cookies geen persoonlijke gegevens verzameld.

U kunt cookies uitzetten of aanzetten in uw browser. Hieronder vindt u links naar de uitleg voor de meest populaire browsers:

Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Volgens de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer kunt u aanvragen, zoals vergunningen, subsidies, ontheffingen en bezwaarschriften ook via e-mail indienen. De wet verplicht het digitale verkeer niet. Het papieren verkeer blijft dan ook bestaan.
De gemeente Den Helder gaat ervan uit dat zij digitaal met u mag communiceren als u de communicatie digitaal bent gestart, bijvoorbeeld door een aanvraag te doen via deze website.

De gemeente Den Helder voldoet op dit moment nog niet geheel aan de technische en procedurele eisen om aanvragen en dergelijke volledig digitaal in behandeling te nemen. Sommige formele aanvragen en verzoeken moet u daarom schriftelijk indienen.

De gemeente Den Helder besteedt aandacht aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website van de gemeente Den Helder. Informatie over bezoeken aan www.denhelder.nl gebruiken wij alleen ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De persoonlijke informatie die u verstrekt voor informatieverzoeken of e-mail gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie.

Fout gevonden?

Heeft u een fout gevonden op onze website? Meld dit dan via het contactformulier.

E-mail

Communicatie tussen burgers en de gemeente door middel van e-mail komt steeds vaker voor. Om het e-mailverkeer in goede banen te leiden mag de gemeente voorwaarden stellen waaraan een e-mailbericht moet voldoen voordat het in behandeling genomen wordt. Burgemeester en wethouders hebben voorwaarden vastgesteld voor het in behandeling nemen van e-mail.

Voorwaarden

De gemeente mag voorwaarden stellen waaraan een e-mailbericht van derden moet voldoen om in behandeling te worden genomen. De voorwaarden die de gemeente stelt voor het in de behandeling nemen van een e-mail zijn:

  • De afzender is bekend door middel van naam, adres en woonplaats.
  • Het e-mailbericht bevat geen scheldwoorden, vloeken of racistische uitingen.
  • Het e-mailbericht is gesteld in de Nederlandse (inclusief Friese), Engelse, Duitse of Franse taal.

De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer geeft bovendien aan dat een bericht geen onevenredige last mag leggen op het bestuurlijke proces. Hierbij kunt u denken aan de zwaarte van het document of aan de documentstructuur van een e-mail.
Met bovenstaande heldere voorwaarden kunnen we bepalen wanneer een e-mail niet in behandeling wordt genomen.

beantwoording

Een e-mailbericht kan 1 of meerdere vragen bevatten. Deze vragen kunnen vrij eenvoudig te beantwoorden zijn of erg ingewikkeld en complex zijn, waardoor een antwoord meer tijd vraagt. Wij streven er naar om u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging te sturen. Enkelvoudige, eenvoudige vragen beantwoorden wij binnen 3 werkdagen. Meerdere vragen en complexe vragen kunnen 3 tot 5 werkdagen in beslag nemen om te beantwoorden. Kunnen wij uw e-mail niet binnen de gestelde termijnen beantwoorden, dan ontvangt u hierover een berichtje.